CO NABÍZÍME V RÁMCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Přípravu zadávacího řízení v souladu s právními předpisy na klíč, podpora v jeho průběhu a rovněž při vyhodnocování a výběru nejvhodnější nabídky
Konzultace v oblasti zadávání veřejných zakázek, revize zadávací dokumentace
Monitoring legislativních změn a průběžné informování našich klientů
Přístup ke vzorovým dokumentům pro různé druhy veřejných zakázek (na dodávky, služby, stavební práce)
On-line klientský portál
PŘÍPRAVA
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 • Návrh odpovídajícího režimu pro zadávání řízení v souladu se zákonnými předpisy
 • Tvorba harmonogramu a terminovaného kalendáře
 • Tvorba a odeslání výzvy
 • Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
 • Stanovení kvalifikačních a hodnotících kritérií
 • Komplexní zpracování zadávací dokumentace, včetně obchodních podmínek
PRŮBĚH
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 • Podpora administrace v průběhu veřejné zakázky, evidence veškerých souvisejících aktivit
 • Příprava odpovědí na dotazy dodavatelů
 • Komunikace s dodavateli
 • Sledování lhůt
VYHODNOCENÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 • Ověření splnění veškerých požadavků zadávací dokumentace
 • Odborná pomoc při jednáních hodnotící komise
 • Příprava hodnotících dokumentů
 • Stanovení nejvýhodnější nabídky
 • Příprava zápisu hodnotící komise
 • Příprava dokumentů pro zveřejnění registru smluv

FIREMNÍ PORADENSTVÍ A KOUČINK

 • Dlouhodobá práce a vedení klíčových osob a zaměstnanců k vytyčenému cíli, workshopy
 • Psychologická diagnostika a vyhodnocení silných a slabých stránek zaměstnanců a klíčových osob
BLOG
KONTAKTY
ZAFIN
ZAFIN group s.r.o.
Sídlo:
Příkop 838/6, 602 00 Brno
IČO: 292 44 234
DIČ: CZ29244234
Číslo účtu:
2300 358 759 / 2010
Fio banka, a.s.
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67994
Položky označené * prosím vyplňte vždy
Formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA a jeho použitím souhlasíte s ochranou osobních údajů a podmínkami užití společnosti Google.